– Dette er forhold som er uavhengige av den jobben Ingvild gjør som helse- og omsorgsminister. Det er fra tiden før min regjering, og jeg har tillit til Ingvild som helse- og omsorgsminister, og er glad for at Nord universitet vil foreta en vurdering av oppgaven, sier Støre (Ap) på en pressekonferanse mandag kveld.

Statsministeren understreker samtidig at han tar saken på alvor.

– Det er opp til hvert enkelt universitet og hver enkelt høyskole, og ikke meg som statsminister, å avgjøre hvem som har brutt regelverket, sier Støre.

– Jeg vil ikke gjøre noen videre vurdering av denne saken før vi har kjennskap til universitetets behandling, legger han til.

– Trekker en annen konklusjon

I helgen kom det fram at Kjerkols masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

Kjerkol-saken ble kjent like etter at regjeringskollega Sandra Borch (Sp) fredag kveld trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister som følge av at det ble kjent at hun hadde brukt andres tekst i sin masteroppgave i rettsvitenskap uten å oppgi kilden.

Statsministeren mener den klare forskjellen mellom de to sakene er at Borch selv valgte å trekke seg fordi hun anså avsløringen om masteroppgaven sin som uforenlige med sin rolle i regjeringen, mens Kjerkol vurderer sin sak annerledes.

– Ingvild Kjerkol trekker ikke den konklusjonen, men har en annen vurdering av saksforholdet, sier Støre til NTB.

– Det er to ulike vurderinger om hva tekstlikheten hadde å si av omfang og konsekvens, føyer han til.

– Ville gjerne vært det foruten

Ifølge Dagens Næringsliv er det flere eksempler der Kjerkol og medstudenten hun skrev masteroppgaven med helt eller delvis har skrevet like tekster som andre kilder. De tre eksemplene avisen drar fram har nesten eller helt samme ordlyd som andres oppsummeringer, og mangler eller har mangelfull kildehenvisning.

Kjerkol har påpekt at hennes masteroppgave gikk gjennom sensuren ved Nord universitet, og at hun syntes det er fint at universitetet skal se på teksten på nytt.

På litt over to år har Støre hatt flere skandaleavganger enn Solberg og Stoltenberg hadde på åtte år. Siden 2021 har sju statsråder i Støres regjering gått av som følge av en skandale. Likevel står statsministeren fast ved at regjeringen er i god stand.

– Regjeringens helsetilstand er meget god, vi leverer saker og har framdrift, sier han.

– Jeg ville gjerne vært disse sakene foruten, men når de dukker opp, så mener jeg at det er min oppgave å håndtere dem, trekke konklusjoner og fordele et ansvar som gjør at folk har tillit til at slike feil, hvis de oppstår, har konsekvenser.