Lokalavis-veteranen ble takket av med medalje for lang og tro tjeneste