Lover avklaring på nye politistasjoner innen kort tid