Du kan regne med å se mer til dette flyet i lufta over Trøndelag