Kunde ventet i to timer på å få betalt - så ga hun opp