Disse eiendommene er solgt eller overdratt på Innherred denne uka

foto