– Vi kan blant annet bidra til at barn og unge får delta i idrett

foto