Klagde på råkjøring og fikk papp kastet etter seg

foto