Stor interesse for nye boligtomter - kan ende i trekning

foto