– Utenkelig å gå for noe som tilsier at pasientsikkerheten ikke er håndterbar