Foreslår nytt stort boligfelt utenfor dyrkajord

foto