Utøvde vold mot samboeren i en periode på halvannet år