– Kunne gått til et tilbud til elever som ikke får nok oppfølging