Må leve med den bratte gang- og sykkelbakken

foto