Henvisninger til flere hundre pasienter ble ikke fanget opp