I onsdagens kommunestyremøte fremmet Høyres Andreas Jenssen Hjelmstad en interpellasjon om at Levanger trenger et stort hotell. Hjelmstad og Svarva er uenige om kommunens arbeidsoppgaver. Ifølge Svarva er hotelldrift ingen kommunal oppgave.

Hjelmstad understrekte at det snart er fem år siden Levanger Fjordhotell Eiendom AS lanserte planen om et nytt hotell på Levanger Havn.

– Ettersom kommunen nå eier tomten til det planlagte hotellet kan kommunen benytte tomteverdien som betaling for en representativ eierandel i Levanger Fjordhotell AS, ved en emisjon i selskapet. Dette vil på langt vei bidra til en realisering av hotellet, sa Hjelmstad.

– Utenkelig

Svarva mener kommunen har mer enn nok oppgaver å løse og at hotelldrift ikke er en kommunal oppgave.

Se video av debatten

– Det er totalt utenkelig at Levanger kommune skal gå for hotelldrift, sa Svarva.

Det fikk Hjelmstad til å stille spørsmål rundt kommunens investeringer.

– Ordføreren møter seg selv i døra på en rekke saker. Jeg er enig i at kommunen primært skal drive med kjerneoppgaver, men er det kommunens oppgave å låne 58 millioner kroner fra banken og kjøpe av Orkla Eiendom et næringsbygg som vi skal leie til Hunt Biobank for å berge rundt ti arbeidsplasser, som det er fare for at flyttes til Trondheim? Det er akkurat det samme. Men vi har en passiv næringspolitikk der vi berger det vi har, i stedet for å se på det vi faktisk kan få og skape. Jeg snakker om å bruke ei død tomt som ingen står i kø for å kjøpe, sa Hjelmstad.

– I mine øyne er det mye viktigere at kommunen ivaretar sykehuset og funksjonene vi har der enn å leke hotellspekulant. Det er andre ting vi må bruke ressurser på og det blir for spesielt at vi skal gå inn i et selskap som skal drive hotell, svarte Svarva.

Død kapital

Alf Magnar Reberg (Sp) reiste spørsmål om kapitalen er død.

– Tomta har ingen annen verdi enn ei tomt til hotell. Hvis det ikke blir hotell får kommunen heller aldri ut pengene som hotelltomta er verd, sa Reberg.

Svarva mener likevel kommunen har gjort de pålagte arbeidsoppgavene i forhold til tomta.

– Ja, tomta er regulert til et hotell. Det er jo etter forespørsel fra de samme investorene som den gang sa at det eneste som trengs nå er at vi regulerer dette til hotelltomt og at vi får opsjon. Da har vi gjort det vi skal, sa Svarva.

Marked

Han uttrykte samtidig skepsis til om det er marked for et stort hotell på Havna.

– Hvis markedet er der så vil det komme et hotell. Men hvis det ikke blir et marked for et hotell så er det ikke noe problem. Det har jo ikke vært så stritt i plan- og utviklingskomiteen for å få omregulert til andre formål. Dersom det ikke blir noe hotell der, så er jeg ikke redd for at dette vil ligge som ei død hotelltomt til evig tid, avsluttet Svarva.

Ordføreren avviste forslaget til vedtak.