Leder Per Kristian Heitmann i Politiets Fellesforbund iNord-Trøndelag mener at det ligger an til at politidirektøren vil få utvidedefullmakter til å skape den politiorganiseringen han vil ha.

Mister vetorett

Det betyr blantannet, ifølge Trønder-Avisa, at kommunene ikke lenger vil få vetorett ved sammenslåingav lensmannsdistrikter.

Greit å flytte?

Kommunenes sentralforbund i Nord-Trøndelag har også markert atde ønsker en fortsatt sterk forankring av politiet i lokalsamfunnet.