Av: Jørgen Haug

Nedgang i ansatte i karantene ved sykehusene