Mannen ble vanskelig å ha med å gjøre da politiet ikke ville gi han skyss

foto