– Dette skal være et sted for religiøs og sosial sammenkomst.Her vil åpne for bønn fem ganger daglig, hver eneste dag i uka. Medfredagsbønnen som den største, forteller Ali Nameer Hussein som er en avinitiativtakerne. Han er også daglig leder i organisasjonen «Det LevangerTrossamfunn» står bak etableringen.

– Er det en moské?

– Nei, det er mer riktig å beskive det som et senter.Nord-Trøndelag Islamsk Senter, forteller Hussein. Ved siden av bønnestundene,vil huset bli et samlingspunkt for mange typer aktiviteter.

– Det være seg undervisning, seremonier, høytidsfester ellerandre treff. For eksempel har vi et ønske om å drive undervisning. Undervisningi Koranen, eller for barna også i eget morsmål, sier han.

Mange nasjoner

Nord-Trøndelag Islamsk Senter favner muslimer fra mangenasjonaliteter, og følgelig snakker mange også forskjellige språk.

– Her inne er det likevel norsk som er fellesspråket, poengtererAli Nameer Hussein. Han roser utleier Reidar Vandvik for sin positivitet.Leitinga etter et felles islamsk tilholdssted for bønn og andre aktiviteter harnemlig vart nokså lenge. Selv har Hussein bodd i Levanger siden 2008. Mangeganger har han kjørt til Trondheim for å treffe andre muslimer. Nå gleder hanseg over at reiseavstanden er kortet ned betraktelig. Men det har ikke vært såenkelt å få på plass en avtale.

– Det er mange som har vært skeptiske til å leie ut. Jeg trordet ofte skyldes uvitenhet, sier han. Hussein opplever likevel at innbyggerne iLevanger jevnt over er tolerante og åpne.

Hovedsaklig vil senteret i Kirkegata trekke islamtilknyttedemennesker både fra Levanger og Verdal. Hussein beregner det i øyeblikket tilcirka 300.

Inviterer politikerne

Når høytiden Ramadan innledes i slutten av juni, og varer i 30dager, vil sannsynligvis Nord-Trøndelag Islamsk Senter bli et ekstra attraktivtsted. Sannsynligvis vil mange få gode sjanser til å stifte bekjentskap med detreligiøse treffstedet også mange ganger før den tid.

– Vi har åpne dører. Vi er en del av lokalsamfunnet, og ønskeralle velkommen. Når vi har fått kommet oss godt til rette vil vi arrangere åpendag. Vi kommer også til å invitere kommunestyret, forteller Ali Nameer Hussein,som er svært godt fornøyd med lokalene i Kirkegata 20. Og huseieren er godtfornøyd med de nye leietakerne.

– Det Levanger Trossamfunn har jobbet samvittighetsfullt, ogskapt en god atmosfære. Det er ressurssterke personer, sier Reidar Vandvik.Kjelleren i samme bygning disponeres av Levanger Vineyard kristne fellesskap.