Ifølge kunngjøringen fra Brønnøysundregistrene har Steinar Jørgensen Olsen overtatt som styreleder og daglig leder. Da selskapet ble etablert i 2011 var Elias Tore Bakken Knutsen oppført som daglig leder og Terje Vognild som styreleder. Selskapet, som driver butikkvirksomhet innen bekledning, har adresse Moafjæra 14.