Politimester Trond Prytz har klare forhåpninger om å øke staben av politiansatte i Nord-Trøndelag de kommende årene. De siste årene har fylket fått mellom tre og fem nye stillinger, men Prytz uttalte i et møte med justisminister Anders Anundsen (Frp) mandag at han forventer mellom fem og ti nye stillinger årlig framover mot 2018.

Forventer økning

– Vi utdanner 700 nye politifolk hvert år. Samtidig er det en tendens til at erfarne politifolk ønsker å stå lenger i jobb enn til fylte 57 år. Mens vi de siste årene har fått mellom tre og fem nye stillinger, er det forventninger om fem til ti årlige stillinger framover, utalte Prytz mandag, ifølge Trønder-Avisa.

Nord-Trøndelag har kun 1,38 politistillinger per 1.000 innbyggere. Det er blant de laveste dekningsgradene i landet.

Seks stordistrikter

Justisministeren poengterte i sitt korte møte mandag at de tidligere presenterte strukturendringene med færre og større politidistrikter ikke handler om sentralisering.

– Mange tror det er det, men egentlig er det det motsatte. Det er en modell som skal sikre mer politikraft i distriktene, sa Anundsen i sitt korte møte med pressen.

Prytz har også vært klar på at det bør bli seks store politidistrikter i Norge, med Midt-Norge som ett distrikt.

– Vi får et system som vil bli videreført med store tjenestesteder som Verdal/Levanger, Steinkjer og Namsos. På sikt kan Nord-Trøndelag bli ledet fra ett sted, men samtidig vil vi ha en lokal fleksibilitet. Summen blir at vi får levert mye bedre resultater, sa Prytz til Trønder-Avisa tirsdag.