Ifølge en Brønnøysundregistrene har Terje Venseth overtatt som ny daglig leder i selskapet. Han overtar roret fra Eystein Eriksen som hadde stillingen fra 2008.

Venseth er også nytt styremedlem, og overtar også denne posten fra samme Eriksen. De øvrige styremedlemmene fortsetter som før.

Dermed består Nortroll-styret i dag av Pierre Henri Adrien Francois, Frankrike (leder), Nicolas Thierry Marie Escalle, Stephan Schöning, Dominique Jean Henri Mercier og Terje Venseth.