Ifølge Venstres Karl Meinert Buchholdt har Riksantikvaren tidligere antydet at det kan realiseres et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og Enova for å få erfaring i og vise hvordan energieffektivisering og bevaring av kulturhistoriske verdierkan balanseres, og på den måten oppnå gode resultater på begge områder.

Pilot

– Trehusbebyggelsen i Levanger skulle brukes som en pilot. Kostnadene skulle bæres av Riksantikvaren og Enova. Det samme gjaldt eventuelle tilskudd til huseiere. Hensikten var å utvikle et prosjekt hvor man kunne høste konkrete erfaringer gjennom kombinasjonen av kulturminnevern og gode energiløsninger, hevder Buchholdt.

– Jordvarme og solvarmeanlegg er eksempel på mulige fellesanlegg for energiløsninger, bemerker han.

Ble stille

Men så strandet hele saken. Prosjektet ble nevnt da Riksantikvaren besøkte Levanger i november i fjor.

– På det tidspunktet gjensto det å komme i mål med Enova. Men som følge av ulike omstendigheter har prosjektet likevel ikke kommet i gang. Derfor mener jeg Levanger kommune må ta initiativ overfor Enova slik at saken løftes igjen, og vi kan kombinere energieffektivisering, istandsetting og kulturhistorisk tilbakeføring av eldre bebyggelse i Levanger.

Forslag

Karl Meinert Buchholdt fikk onsdag kveld et samlet kommunestyre med på et forslag med denne ordlyden: Levanger kommune tar kontakt med Enova med henblikk på å få i gang prosjektet Levanger – kulturminnevern og energieffektivisering som et samarbeidsprosjekt mellom Enova og Riksantikvaren.