Pål Vestrum var vitne til brannen, og han gjorde videoopptak av utviklingen. Noen sekunder ut i filmen kan du se at det smeller fra bygningen.

- Kanskje var det noen vinduer smalt ut, men det er vanskelig å si, forteller Vestrum.

Roy Vega var også vitne til brannen. Han forteller at den vokst temmelig raskt.

- Det smalt noen ganger. Etterpå så vi en voldsom brannutvikling,  sier han