– Driftsresultatet for fjerde kvartal ble påvirket av driftsavbruddsforsikring på NOK 625 millioner, som også dekker 10 måneder i 2024 på NOK 460 millioner ved Norske Skog Saugbrugs, skriver Norske Skog i sin resultatmelding.

Forsikringssummen etter steinraset på Saugbrugs i Halden i april endte på 2,4 milliarder kroner.

I tillegg tjente selskapet gode penger på salg av fabrikkområdet til Norske Skog Tasman i Australia, og overskuddsenergi ved flere anlegg.

Papirmarkedet er imidlertid svakt for tiden: etterspørselen etter standard avispapir i Europa falt med 21 prosent til og med november.

Norske Skog skriver at etterspørselen etter deres produkter ventes å holde seg lav i 2024, selv om den begynner å bli bedre. De spår at det vil bli nødvendig å justere produksjonen midlertidig for å gjøre kapasitetsutnyttelsen best mulig.