Store forskjeller i hvordan jenter og gutter fremstilles på bilder - nå vil de belyse det