Derfor har gårdeierne fått hvert sitt brev fra kommunen

foto