Talte Sp rett imot: – Hva med respekten til innbyggerne?