Kontrollerte trafikken etter vømmøl - ga utslag nesten umiddelbart