Nå er det klart: Så mange legestillinger blir utlyst