Seks søker rektorjobb på Røra - fire fra Levanger og Verdal