Kan vaskes helt ut ved en ny flom - vil ha avklaring om kvikkleire

foto