Her vil de kreve helkryss

Levanger AP ønsker et helkryss sør for Holåsen. Foto: Anders Vinje