Skjøt mann i foten på rypejakt - kan miste våpen og jaktretten

foto