Brygga skulle rives for å gi plass til framtida

foto