Her vil de sette grensa for timinuttersbyen Skogn

foto