Vedtok at skolene får fem millioner ekstra, mens lag og foreninger får én million.

foto