Av: Anders Vinje

Prosten fraråder kirkebesøk

foto
Stiklestad prosti fraråder besøk i kirken denne påsken. Foto: Anders Vinje