Av: Kristian Stokdahl

Vil lage klare retningslinjer for flagging i Verdal

foto
Bør det flagges mer fra offentlige bygg i Verdal kommune. Det skal etter hvert politikerne ta stilling til. Men først skal saken utredes.