I midten av desember ble det sendt en epost fra fylkesagronom Gunhild Halvorsen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til enheten for landbruk og naturforvaltning i Innherred samkommune.

Tre søknader fra Innherred samkommune om avlingsskadeerstatning var ikke meldt inn før fristen gikk ut i fjor høst, og ble derfor avvist.

Det påpekes i det samme brevet at det etter forskriftene er et vilkår at det skal gis melding til kommunen med en gang når en skade oppstår. Dette fordi at man skal ha mulighet til å dra ut på befaring for å kontrollere at skaden er av klimatisk art (se faktaboks).

To av søknadene skal være fra verdalsbønder.

«Litt å gå på»

I et svar fra saksbehandleren i Innherred samkommune et par dager senere tar man kritikk.

Der konstateres det enkelt og greit:

«I Innherred samkommune har vi visst litt å gå på når det gjelder kommunikasjon». Det påpekes videre i eposten at samkommunen faktisk har vært på befaring på to av stedene, og anbefalt disse to om å søke avlingsskadeerstatning.

Samkommunen skriver at to av søkerne har vært i kontakt med kommunen, men ikke med saksbehandler.

Altså har det sviktet i kommunikasjonen mellom saksbehandler og personen som var på befaring.

Samkommunen beklager igjen:

«Så dette beklager vi på det sterkeste og vil legge opp nye rutiner for å forhindre at slike episoder oppstår på nytt», står det i brevet. Samkommunen ber om at de nye opplysningene kommer søkerne til gode.

– Godt avlingsår

Fylkesagronom Gunhild Halvorsen i Fylkesmannen i Nord-Trøndelag svarer følgende på spørsmål om hva hun synes om «innrømmelsen» fra samkommunen:

– Det er nå en erkjennelse det de har gjort seg det da. Så lenge vi får oppklart saken er det ikke noe problem, sier Halvorsen.

– Burde de ha rutinene klare?

– Ja, og jeg har inntrykk av at de har veldig gode rutiner, sier Halvorsen.

Halvorsen forteller at de nye opplysningene fra samkommunen fører til at i hvert fall en av bøndene får erstatning.

– Den ene søknaden er ferdigbehandlet, og man får erstatning. Den andre produsenten har ikke levert avling på mottak og må derfor vente på behandling av søknaden. Den siste er avvist, sier Halvorsen.

Hun forteller at det har vært et bra år for landbruket i år, med få søknader om erstatning.

Når det gjelder korn er det registrert 13 saker i hele fylket.

– Ikke hørt noe

En av bøndene som har søkt om avlingserstatning i Verdal er uvitende om at hans søknad om erstatning opprinnelig ble avvist når vi ringer.

– Jeg har ikke hørt noe om dette, og håper ikke jeg er en av de tre, sier bonden som ikke vil ha navnet sitt i avisa.

– Hva tenker du om at samkommunen selv innrømmer rot?

– Jeg vil ikke uttale meg når jeg ikke kjenner mer til saken. Dessverre, sier bonden.

Bonden mener det kan være problematisk å gi beskjed om hvor dårlig ei avling er før man er ferdig med hele høstinga. Nå håper han at søknaden går igjennom.

– Det er ikke et stort beløp jeg har søkt om – 20.000 kroner. Jeg har ikke hørt noen ting, og regner med det går sin gang, sier verdalsbonden.