Avtalen de skulle styre etter finnes ikke. – Den er ikke ferdig ennå