Sjeleglad for at det gikk så bra da flammene slo opp - kona hindret storbrann