Et nytt viktig skritt på veien for at folk vil bo på øya

foto