Bøndene gikk på tap i forrige rettsrunde, nå avgjøres allmenningsgrensene

Rettsrundene mellom Værdalsbruket og verdalsbønder har pågått over flere år. Her fra 2017 da jordskiftretten ble satt i Verdal kino. Fra venstre skoginspektør Per Gudding, daglig leder i Værdalsbruket Anders Børset, advokat Ola Oldren, prosessfullmektig Pål Christensen og prosessfullmektig Steinar Mageli. Foto: Tor Ole Ree