Oversvømmelse og herjede veier. Slik har det siste døgnet vært

foto