Full splid om tomta skal brukes til boliger eller næring