Prioriterer fordelingen av penger til anlegg på denne måten