Søndagens snittpris per kWh er 1,4 øre lavere enn lørdag og 12,8 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele mai endte på 1,03 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen søndag på 5,8 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 0,006 øre høyere enn lørdag og 11,4 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 19,9 øre.

Minsteprisen blir på -5,8 øre per kWh mellom klokken 13 og 14 og er den laveste i landet.