Streiker mot strømprisene: – Dagens regjering må forstå at de er folkets tjenere

foto